fbpx
 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : WTD TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. NO: 81 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR/ İSTANBUL

Telefon : 0850 305 71 71
Satıcı Mersis No :
Satıcı E-Posta Adresi, [email protected]
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :

 

ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”)ve 27.11.2014 günlü Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Alıcı, Sözleşme’nin WTD TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“WTD”)’ne ait [www.diyetsaatim.com] alan adlı web sitesi (“Websitesi”) ya da mobil uygulamalar gibi her türlü dijital sistem üzerinden yayımlandığını, Sözleşmeyi incelediğini, Sözleşmede belirtilen hükümlerin gerek TKHK 5inci ve gerekse Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun 20 ve devamındaki maddeler uyarınca Satıcı tarafından tartışmaya açık olduğunu, Alıcı tarafından teklif edilecek herhangi bir hükmün herhangi bir yol ile müzakere edilebileceğini, bu müzakereler sonucunda anlaşılması halinde değiştirilebileceğini Satıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın, Websitesi ya da mobil uygulamalar gibi her türlü dijital sistem üzerinden Satıcı vasıtasıyla Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşme ile düzenlenmiştir.

 

MADDE 4 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DÂHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satici Unvani Birim Fiyatı Toplam Satış Tutarı KDV Dahil Toplam Tutar
Diyet Saatim 1 WTD TEKNOLOJİ SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 489 489 489
1 Aylık Hizmet Paketi 1 WTD TEKNOLOJİ SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 189 189 189
2 Aylık Hizmet Paketi 1 WTD TEKNOLOJİ SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 335 335 335
3 Aylık Hizmet Paketi 1 WTD TEKNOLOJİ SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 470 470 470
6 Aylık Hizmet Paketi 1 WTD TEKNOLOJİ SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 880 880 880

 

Vade farkı, taksit sayısı Alıcı tarafından belirlenen bankanın bildirmiş olduğu komisyon oranlarına göre değişiklik göstermektedir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi(ler):

 

MADDE 5 – MALIN/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ ve MALIN/HİZMETİN AYIPLI OLMASI

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. İşbu hüküm doğrultusunda Alıcı tarafından bildirilen adres TBK 89 bağlamında ifa yeri olarak kararlaştırılmış olup, Satıcı tarafından mezkûr adrese gönderilmesi ile Satıcı ifa yükümlülüğünü yerine getirdiği taraflarca kabul edilmektedir.

Alıcı, Malın/Hizmetin belirttiği adrese teslimi ile Malın/Hizmetin kontrolünü yapmak mükellefiyeti altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Malın/Hizmetin Alıcı tarafından kabul edilmesi ile Alıcı, TKHK 9/2 hükmü gereği Malın/Hizmetin Sözleşmeye uygun bir şekilde teslim edildiğini, TKHK. 10/2 maddesi uyarınca Malın/Hizmetin ayıplı olduğunu iddia edemeyeceği ve Satıcı’yı ayıba karşı ibra ettiğini ve TKHK 11 hükmünde belirtilen seçimlik haklardan feragat ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 208. maddesi uyarınca, Satıcının Mal/Hizmet üzerindeki hâkimiyetinin kalkıp Malın/Hizmetin taşıyıcıya teslim edildiği anda Malın/Hizmetin hasar ve yararının Alıcıya geçeceğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 7 gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı’nın işbu sözleşmede bulunan bütün hükümleri okuyup, bu sözleşme ile bağlı olma iradesini sözleşme altında bulunan “Sözleşmeyi Kabul Ediyorum” kutucuğunu onaylayıp, diğer ilgili yerleri doğru ve güncel bir şekilde doldurarak Satıcı’ya iletmesi ile Satıcı’yı icaba davet etmekte olduğunu; Satıcı’nın işbu icaba davete ilişkin Mal/Hizmeti göndermesi ve Web sitesinde yahut mobil uygulamalar gibi her türlü dijital sistem üzerinde aktive etmesi ile sözleşmenin kurulacağını Alıcı kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerek aydınlatma metnini gerekse sözleşme içeriğine ilişkin teyidi verdiğini, vermiş olduğu onayın icaba davet niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin yahut mobil uygulamalar gibi her türlü dijital sistem üzerinde sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce TBK 223 ve TKHK 8 ve devamındaki hükümler çerçevesinde muayene etmeyi kabul etmektedir. Bu muayene esnasında herhangi bir ayıp söz konusu ise Mal/Hizmet’i teslim almamayı, alması halinde ise TKHK 10/2 hükmü doğrultusunda ayıplı bir şekilde kabul ettiğini beyan etmektedir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. Diyetsaatim platformunun tedavi edici bir uygulama olmadığını, Satıcı’nın sadece danışmanlık hizmeti verdiğini, Alıcı’nın diyet yaparken veya egzersiz sırasında meydana gelebilecek her türlü problemden kendisinin sorumlu olduğunu,  Alıcı’nın her türlü hastalık, sakatlık gibi durumlarda Satıcı tarafından verilen programı derhal keserek Satıcı’ya bilgi vermesi gerektiğini; Alıcı, kendisine uygun diyet ve egzersiz programlarının oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için her türlü dijital ortamda Satıcı tarafından sorulan kendisi ile alakalı yaş, kilo, boy, hastalık vs. gibi bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak Satıcı’ya bildirdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Alıcı, nezdinde diyet ve egzersiz programlarının uygulanmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı, Satıcı’nın sadece hizmeti ifa etmekle sorumlu olduğunu, hiçbir şekilde sonucu taahhüt etmediğini kabul ve taahhüt etmekte ve bu bağlamda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca alıcının diyet ve egzersiz programından aldığı sonuçlar alıcının fizyolojik, biyolojik ve psikolojik durumuna göre değişiklik göstermekte olduğunun Satıcı tarafından kendisine bildirildiğini ve Satıcı tarafından herhangi bir sonucun taahhüt edilmediğini, bu cümle tahtında hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  Alıcı sadece 3 aylık pakette 2 hafta, 6 aylık pakette 1 ay dondurma hakkına sahip olup, sair paketlerde böyle bir hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, Alıcı tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. Satıcı hizmeti; 1 aylık, 2 Aylık, 3 aylık, 6 aylık paketler halinde sunmaktadır. Sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinde Satıcı sadece hizmeti vermekle yükümlü olup, fizyolojik, psikolojik ve sair nedenler uyarınca sonucun ortaya çıkmamasından kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmediğini beyan etmektedir.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Mal/Hizmetin kullanılmamış olması kaydı ile cayma hakkını gerekçe göstererek iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

  1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir.
  2. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 10 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
  2. b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malın/hizmetin teslimine ilişkin sözleşmelerde (diyet programının gönderilmiş olması ya da hizmetin sunulmuş olması vs.)
  3. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
  4. d) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan saatin sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde
  5. e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan sözleşmelerde
  6. f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 

MADDE 11 – MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞIMI

Alıcı, ilgili mevzuat hükümleri bağlamında kişisel verilerinin (özel nitelikli veriler dâhil olmak üzere) işlenmesine açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Alıcı, kişisel verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Alıcı, kişisel verilerinin (özel nitelikli veriler dâhil olmak üzere) sözleşmenin amacına uygun bir şekilde Satıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre işleneceğini, sözleşmenin feshedilmesi ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde Satıcı tarafından anonimleştirileceğini bildiğini ve buna rıza gösterdiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı tarafından Satıcı’ya verilen kişisel verilerinin (özel nitelikli veriler dâhil olmak üzere) güncel olduğunu, her türlü elektronik cihaz ile aktarılan güncel verilerin rızası dâhilinde olduğunu ve bu verilerin sözleşmenin ifası için olduğunu bildiğini ve bu verilerin işlenmesine rızası olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Yine alıcı, kişisel verilerinin (özel nitelikli veriler dâhil olmak üzere) sözleşmenin ifası hususunda sair gerçek/tüzel kişilere yahut Satıcı’nın ortaklarının değişmesi halinde yeni ortaklara aktarılmasına rıza gösterdiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Alıcı, kişisel verilerinin (özel nitelikli veriler dâhil olmak üzere) Satıcı tarafından yurt içinde ya da yurt dışında sair gerçek/tüzel kişilere satılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 15 – HAKSIZ REKABET

WTD ile Satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden Satıcı sözleşme konusu Malları/Hizmeti satmaya yetkili olduğundan, Türk Borçlar Kanunu’nun 57. ve Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve devam hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini; Alıcı bu cümle tahtında olmak üzere her türlü dava ve talep hakkından vazgeçmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ………………. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.